Tel: 508 101 900
Skype: aim_dm

ul. Michała Bałuckiego 31,
Kraków

O mnie

 inicjator i założyciel

  • Absolwent Zakładu Psychologii Pracy i Ergonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister psychologii.
  • Certyfikowany facylitator Development Dimensions International w zakresie programów rozwoju przywództwa oraz rekrutacji i selekcji.
  • Członek European Mentoring and Coaching Council w Polsce, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

O sobie

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim realizację działań związanych ze wspieraniem rozwoju umiejętności interpersonalnych ludzi biznesu. Od 1997 roku, kiedy poprowadziłem pierwsze szkolenia jako coach, trener i konsultant, interesuję się wspieraniem zmian, motywacją i rozwojem umiejętności interpersonalnych. W mojej pracy wierzę głównie w ogromną moc konstruktywnej samooceny.

Pierwsze doświadczenia zbierałem jako pracownik działu łączności ze słuchaczami, reporter i dziennikarz w rozgłośniach radiowych (w tym RMF FM i III Programie Polskiego Radia). Następnie zostałem specjalistą HR w Geant Polska i HR menedżerem w Lurgi Bipronaft S.A.

W 2000 roku rozpocząłem współpracę z organizacjami specjalizującymi się w szkoleniu i rozwoju kadr biznesu jako niezależny konsultant. Z moich usług korzystają między innymi: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Nowe Motywacje, Strategie Personalne czy DDI Polska.

Obecnie prowadzę sesje coachingu w Krakowie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla menedżerów oraz trenerów biznesu. Są to spotkania głównie zorientowane na rozwój kompetencji interpersonalnych i samorealizację. Mam także doświadczenie w coachingu zespołów (Nordea i Hand Made).

Prywatnie jestem miłośnikiem wina z okolic Perpignan, wieczornych biegów, porannego pływania, narciarstwa i literatury faktu. Znajomi uważają mnie za wytrwałego słuchacza i obserwatora o niecodziennym poczuciu humoru. Interesują mnie zagadnienia natury poznawczej i egzystencjalnej – bardzo często sam się sobie dziwię.

Od 15 lat doskonalę autorskie podejście do rozwoju Action In Mind. Jest to metoda prowadzenia coachingu i warsztatów rozwojowych dla osób indywidualnych – dorosłych oraz seniorów. Opiera się ona na samoobserwacji, aktywności i wyobraźni.

Certyfikat Coach Praktyk Biznesu jest potwierdzeniem zaliczenia egzaminu po odbyciu kursu Norman Benett Academy. Certyfikat posiada akredytację European Mentoring & Coaching Council (EQA EMCC). Przyznany, jako pierwszemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń edukacyjnych i biznesowych w oparciu o nowoczesne, światowe rozwiązania i wiedzę.

Właściciel certyfikatu stosuje kod etyczny EMCC w swojej praktyce i jest przygotowany do realizacji samodzielnej praktyki coachingowej. Elementem tej praktyki są regularne superwizje i ciągły rozwój zawodowy.

Zachęcam do lektury informacji o tej metodzie oraz związanej z nią ofercie.
W razie pytań polecam ten dział.

Coaching, Kraków


  • Facebook