Tel: 508 101 900
Skype: aim_dm

ul. Michała Bałuckiego 31,
Kraków

Action In Mind

Wszystko się zmienia. To nie znaczy, że na lepsze. Trzeba sprawić, by było lepiej. Nie można tylko gadać i mieć nadzieję, że samo się poprawi.

(Gregory House z serialu „Dr. House”)

Co wyróżnia metodę Action In Mind?

 1. Wyobraźnia
 2. Jeśli nie jesteś w stanie sobie czegoś wyobrazić, istnieje małe prawdopodobieństwo, że to zrobisz. Dlatego w pracy z klientami największy nacisk kładziony jest na aspekty, które pobudzają wyobrażenia i wyobraźnię. Czasem oznacza to również konieczność wykonania obserwacji i dostrzeżenia „jak jest?” (patrz punkt 4), by wyobrazić sobie, co się zmienia. Wyobrażenie może oznaczać doświadczenie czegoś – w ten sposób pomaga się wyobraźni.

 3. Procesowe podejście
 4. Nawet najtrudniejsze do przeprowadzenia zmiany, marzenia i zamierzenia można zrealizować dzięki podzieleniu ich na dające się realizować części składowe. W ten sposób powstaje proces działań, który ma swój logiczny początek, środek i koniec. Podobnie możemy wspólnie podejść do rozwijania się. Ten proces zacznie się podczas pierwszego spotkania i ułożony zostanie w cykl indywidualnych spotkań i (lub) warsztatów rozwijających umiejętności osobiste. Zakończy go wspólne podsumowanie dokonanych zmian po kilku, a może kilkunastu tygodniach.

 5. Myślenie o działaniu poparte działaniem z rozmysłem
 6. Sesje coachingu to czas namysłu nad możliwościami i sposobami działania, po to, by pomiędzy sesjami móc te działania realizować z uwagą i nastawieniem na rezultat.

 7. Samoobserwacja
 8. Dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, proces stawania się „tym, kim się chce być”, nie dokona się bez obserwowania siebie. Pewna część działań w coachingu będzie związana z dokonaniem tego rodzaju obserwacji.

 9. Przyjazne podejście
 10. „To, co łatwe, jest właściwe” – powiedział kiedyś Chuang-Tse. Intencją Action In Mind jest wskazać Ci tę drogę, co wyraża się systematycznym dążeniem do łatwości – łatwości popartej konsekwencją i zaangażowaniem.

 11. Wsparcie bez odbierania odpowiedzialności
 12. To Ty jesteś autorem swojego Wielkiego Projektu. Action In Mind wierzy, udziela wsparcia, lecz nie przejmuje kontroli nad jego realizacją. Ty decydujesz i niech tak zostanie…

Jak tę metodę wykorzystuję w pracy z Tobą? Zapoznaj się z Ofertą.

Action In Mind – skuteczna pomoc psychologiczna w Krakowie

 • Facebook